concurso BÚSCASE XENTE LENDO

Un ano máis arranca o CONCURSO BÚSCASE XENTE LENDO

  • Os participantes terán un pasaporte de lectura que irán selando a medida que vaian lendo un libro máis, incluídos os de lectura obrigatoria das distintas materias.

  • Os libros deberán corresponderse coa idade e nivel académico dos lectores. Polo tanto, antes da lectura deberase consultar co profesorado. Na sala de lectura podes atopar o que buscas.

  • Trala lectura do libro, o profesor avaliará a comprensión da obra por parte do alumnado. Dita avaliación poderá facerse de distintas maneiras, segundo o criterio do profesor e as características da obra elixida: proba escrita, entrevista oral, exposición ante a clase…

  • Será requisito imprescindible para que se teñan en conta outras lecturas ter lido as obras de lectura obrigatoria das distintas materias.

  • A campaña estará en marcha ata a fin do curso, o gañador será quen consiga máis selos no seu pasaporte.

  • OS PREMIOS consistirán en:

1º: vale de 50 euros a canxear na tenda de informática e electrónica Mediamarkt.

2º: vale de 20 euros a canxear na tenda de informática e electrónica Mediamarkt.

* Ademais será valorado nas avaliacións finais.

PARTICIPA!

Deixa unha resposta