Ás de mosca para Anxo

Ás de mosca para Anxo é un libro moi aventureiro  e moi divertido. O persoaxe principal era Estrela Canedo é unha rapaza moi especial, pola súa inxenuidade, pola súa inocencia e, sobre todo, polo seu gran corazón.¿Chegará alg

 

ún día no que poida existir unha convivencia feliz entre os seres humanos m

áis alá das diferencias de ideas ou capacidades? Estrela, unha nova alumna do derradeiro curso de primaria -que recibe clases de apoio-, demostrará ós seus compañeiros de colexio, a súa familia e… a todo o mundo que o máis important

e é ter un gran corazón.Estrela ten unha forma moi  diferente de ver as cousas que os demáis,e moi faladora e sociable.Unha vez foron ao parque de excursión é  rescataron a un paxaro  q estaba co a á rota e non podia voar entón gracias a Estrela rescataron ao paxaro.

Deixa unha resposta