Historia de Galicia.

Historia de Galicia é un gran clásico que non debería faltar en calquera biblioteca galega, pública ou privada. Desde a súa primeira aparición en 1984, como unha síntese histórica do país, Ramón Villares foi ampliando e enriquecendo a súa proposta, ata concretarse nun documentado, rigoroso e ameno relato que achega as claves necesarias non só para entender o pasado propio, senón interpretar o presente e afrontar o futuro.Se o primeiro dos dous tomos abarcaba o longo período comprendido entre a Gallaecia e o Antigo Réxime, a segunda parte comprende un tramo temporal máis breve, pero no que se desenvolveron os acontecementos e correntes que desembocan na Galicia actual. Son catro os capítulos os que abordan estes feitos significativos que van do século XIX ao XXI. Primeiro, o tránsito do Antigo Réxime a outro tipo de sociedade, menos rural e máis industrializada, seguido das ansias de modernización e o nacemento do nacionalismo. A Guerra Civil, o franquismo e a Transición democrática, coa autonomía galega, pechan o tomo, que, do mesmo xeito que no primeiro, analizan con detalle os casos de varias cidades que encarnan algúns dos cambios experimentados polo país: neste volume son A Coruña, Vigo, Ourense e Buenos Aires. A VOZ REDACCIÓN

La Voz de Galicia ofrece a partir deste domingo unha selección de cinco títulos claves para coñecer nun abano de tempo Galicia, España e Europa, para vernos e entendernos mellor. A Historia de Galicia, o gran clásico de Ramón Villares, abriu esta apaixonante viaxe pola nosa historia.

Deixa unha resposta